Grupo HGT Organización de Eventos Formación Revista HGT Contacto
Quen Somos
NPI
SFPHGT
Traballos e Clientes
Opinións HGT
Quen Somos
 
 
A revista Hostelería Galega & Turismo é unha publicación sectorial con 30.000 exemplares que distribuyense entre os asociados da Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia e un grupo seleccionado de empresas e entidades diretamente vinculadas có sector hostelero e turístico dentro e fora de Galicia, con toda a información que pode interesar ó empresario de hostelería e os seus sectores afíns, que edita o Grupo HGT, e que lle sirve ademáis de soporte de información e difusión dos eventos que por iniciativa propia o por encargo desénvolve o seu departamento de eventos.

Entre os actos propios están os Campeonatos de Galicia de Promoción das Profesións Hosteleras: cocineros, sumilleres e xefes de sala, probas homologadas todas elas como clasificatorias para os homólogos campeonatos de España e do mundo.

Co mesmo obxectivo de axudar a la dinamización e dignificación da profesión e do sector da hostelería, o seu departamento de formación desenvolve os Master de Hostelería nas áreas de cocina, servizos e xestión hotelera.

As tres liñas de actuación sitúan ó grupo hgt nunha posición no mercado que lle permite ofrecer os seus servizos de organización de eventos e formación dende o máis profundo coñecemento do sector e adaptar as suas propostas ás específicas necesidades do proxecto co ás mellores garantías de éxito.

Proba da posición no mercado do grupo hgt é o éxito da súa convocatoria anual da GALA HGT na que confluyen as máis altas e cualificadas representacións de empresarios e profesionais do sector hostelero e turísticos, das seus empresas suministradoras e das administracións públicas competentes co Presidente da Xunta de Galicia á cabeza, e na que entréganse os recoñecementos ós mejores e máis destacados empresarios, profesionais e autoridades do ano para o sector, os galardóns dos campeóns de galicia de cociñeiros, sumilleres e xefes de sala e os diplomas dos Máster de Hostelería en seus diferentes especilidades.