Grupo HGT Organización de Eventos Formación Revista HGT Contacto
Quen Somos
NPI
SFPHGT
Traballos e Clientes
Opinións HGT
Quen Somos >> SFPHGT
 
Seminario para a Formación e Promoción da Hostelería Galega & Turismo é una consultora para o sector turístico que opera dende 1998, con tres liñas de servizos:

Cursos de formación especializa e de alta cualificación para os traballadores do sector: formación continua e plans propios.

Organización de eventos: congresos, reunións sectoriais, certames de promoción profesional e campañas de produto.

Asistencia técnica especializada: xestión de asociacións profesionais e sectoriais, asistencia xurídica especializada, marketing, publicidad.